google-site-verification=dr6vXmcTrXOYiwwmPXlUe6sGJIpgaufllIOs4qm9r1U

Szanowni Państwo i drodzy Uczniowie,

uprzejmie informujemy, o trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 9 w Orzeszu-Zgoniu w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania:

-ograniczenie funkcjonowania wymienionych w rozporządzeniu z dnia 11 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 410) publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty zostaje przedłużone do 10 kwietnia 2020 r.,
- od 25 marca br. do 10 kwietnia br. zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 493) zadania szkoły są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, co oznacza, że:

a) zostaje zniesione zawieszenie prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

b) szkoła realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego,

c) szkoła monitoruje postępy uczniów,

d) szkoła prowadzi kształcenie na odległość za pomocą następujących platform i stron internetowych m. in.: e-dziennik Librus, e-podręczniki.pl, CKE, OKE, TVP i innych, wdraża korzystanie z platformy G Suite, Microsoft Office 365,

e) w głównej mierze, po konsultacjach z nauczycielami i rodzicami uczniów, szkoła realizuje zdalne nauczanie w dotychczasowej, wypracowanej formie m. in. za pośrednictwem
e-dziennika Librus wykorzystując moduł wiadomości i moduł zadania domowe, e-mail, kontakt telefoniczny, platformę e-podręczniki itp., szkoła jest na etapie wdrażania możliwości korzystania z platformy G Suite oraz Microsoft Office 365, z rodzicami oddziału przedszkolnego szkoła kontaktuje się korzystając z utworzonych grup zamkniętych na platformie google oraz na portalu społecznościowym facebook,

f) rodzice są informowani o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko oddziału przedszkolnego lub ucznia szkoły podstawowej w domu,

g) uczniowie i ich rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielami w uzgodnionej formie tj. za pośrednictwem e-dziennika Librus, korespondencji e-mail, kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku zgodnie z planem pracy szkoły.

Kształcenie na odległość uwzględnienia zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną - oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględnia aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu (przeprowadzono w tym celu konsultacje z rodzicami), wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

Od dnia 12.03.2020 r. ogranicza się możliwość korzystania przez uczniów z terenów zewnętrznych szkół i przedszkoli w tym z boisk, placów zabaw itp. Obiekty powinny zostać zamknięte od 14.03.2020 r. do odwołania.

Przeczytaj nim przyjdziesz do Urzędu! 

W trosce o zdrowie mieszkańców ograniczona zostaje dostępność Urzędu Miejskiego w Orzeszu

Szanowni Państwo,

w związku z działaniami podejmowanymi na terenie kraju celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 Burmistrz Miasta Orzesze zawiadamia o tymczasowym ograniczeniu dostępności Urzędu Miejskiego dla klientów.

Zgodnie z przyjętymi wytycznymi apelujemy, aby kontakty
z pracownikami Urzędu odbywały się tylko i wyłącznie poprzez korespondencję tradycyjną, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

W wyjątkowych, ściśle określonych i ograniczonych do niezbędnego minimum sytuacjach kontakt osobisty z pracownikami Urzędu będzie możliwy po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty/spotkania pod wskazanymi poniżej numerami telefonów.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją prosimy również
o bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu.

Spis telefonów:

Nazwa komórki Nr telefonu
Sekretariat 323248800
Sekretarz Miasta 323248817
Skarbnik Miasta 323248803
Wydział Inwestycji i Remontów

323248816

Wydział Rozwoju i Zamówień Publicznych 323248819
Wydział Komunalny 323248810, 323248813
Wydział Edukacji 323248851
Wydział Finansowy
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Odpadów Komunalnych

323248814, 323248815, 323248821

323248829 (gospodarka odpadami)

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych 323248818
Referat Spraw Obywatelskich (meldunki, dowody osobiste) 323248806, 323248807
Referat Finansowy ds. Wymiarów, Opłat i Podatków Lokalnych 323248808, 323248809
Referat Finansowy ds. Budżetowych 323248837, 323248805, 323248827
Referat ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego 323248822, 323248830
Referat Świadczeń Rodzinnych 323248812
Referat Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji  323248823
Kadry 323248828
Biuro Rady Miejskiej 323248825
Biuro Realizacji Projektów 323248831
Inspektor Ochrony Danych 323248806
Urząd Stanu Cywilnego 323248811
Archiwum 323248825
FAX 323248826
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 322213412
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 322215520
Miejski Ośrodek Kultury 322215329
Miejska Bibliotek Publiczna 322215526

Krzysztof Wróbel, Ojciec naszych uczniów, zawsze służył pomocą społeczności, także tej szkolnej. Zawsze chętny do pomocy, nigdy nie zawiódł. Teraz to my możemy Mu pomóc. Teraz to my nie zawiedźmy. Pomóżmy!!!

kw

Podkategorie

Szukaj

 bip  button mkssokolorzesze 71491 kuratorium  logo razem  unicef