google-site-verification=dr6vXmcTrXOYiwwmPXlUe6sGJIpgaufllIOs4qm9r1U

26 czerwca 2020 r. (piątek) – zakończenie roku szkolnego będzie przebiegało inaczej niż miało to miejsce w latach ubiegłych i odbędzie się z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego.


Wychowawcy będą wydawali świadectwa uczniom swoich klas według poniższego harmonogramu w odstępach czasowych:

SALA GODZINA
8:00 9:00 10:00 11:00 12:30 13:30

Sala gimnastyczna

- wejście od strony boiska szkolnego

Klasa V Klasa VIII Klasa I Klasa VI Klasa III Klasa II

Sala nr 1

- wejście główne

--- Klasa VII Klasa IV --- --- ---

Ponadto informujemy, że:

1. Udział uczniów w zakończeniu roku w szkole jest dobrowolny.

2. Uczniowie poszczególnych klas przychodzą na wyznaczoną godzinę, zgodnie z harmonogramem.

3. Spotkanie z wychowawcą odbywa się bez obecności rodziców (z wyjątkiem klasy 8).

4. Rodzice przyprowadzający dziecko pozostają na zewnątrz budynku przekazując dziecko w drzwiach pracownikowi szkoły. Pozostając na zewnątrz szkoły, rodzice zachowają zasady bezpieczeństwa sanitarnego – ochronę nosa i ust, 1,5 – 2 m dystansu społecznego.

5. Uczniowie zachowują zasady bezpieczeństwa sanitarnego – ochrona nosa i ust, zachowanie dystansu społecznego, dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.

6. Uczniowie nie gromadzą się przed budynkiem szkoły. Jeśli czekają, to zachowują dystans 1,5 – 2 m.

7. Świadectwa uczniów nieobecnych w dniu 26 czerwca br., będzie można odebrać w sekretariacie szkoły, w godzinach od 8:30 – 12:30, w terminie uzgodnionym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail (obowiązują zasady bezpieczeństwa sanitarnego: ochrona ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu 1,5 – 2 m od innych osób).

 

Z przykrością informujemy, że w bieżącym roku szkolnym – mimo starań nauczycieli, wychowawców, bibliotekarza i dyrektora oraz samych uczniów, którzy przez cały rok starali się zdobyć jak najlepsze wyniki – na zakończenie roku szkolnego dzieci oddziału przedszkolnego i uczniowie z wyjątkiem klasy VIII, decyzją Rady Rodziców nie zostaną wyróżnieni nagrodami książkowymi i dyplomami finansowanymi przez Radę Rodziców, jak to miało miejsce w poprzednich latach i co było tradycją naszej szkoły.

PLAKAT DZIEŃ SPORTU

 

Regulamin I Szkolnego Dnia Sportu Zdalnie

1) Cel:

- radosne i aktywne świętowanie Dnia Dziecka

- promocja zdrowego, bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego

- wdrażanie do uczciwej rywalizacji

2) Termin: 1 czerwca 2020 r. – rywalizacja odbywa się tylko w godzinach od 9:00 do 18:00

3) Organizator: nauczyciel w-f i nauczyciele wspierający

3) Postanowienia ogólne:

- w zabawie biorą udział uczniowie klas IV -VIII

- udział w zabawie jest dobrowolny

- w tym dniu ok. godz. 9:00 na konta uczniów i rodziców w Librusie zostaną rozesłane zadania, konkursy i konkurencje o charakterze sportowym

- za rozwiązanie niektórych zadań i konkursów, wskazanych we wiadomości, uczeń może otrzymać dodatkowe 5 pkt z zachowania (za każde wskazane, rozwiązane i odesłane najpóźniej do godz. 18:00 na wskazany adres e-mail – każdorazowo +5 punktów)

- za udział we skazanych konkurencjach sportowych i odesłanie dokumentującego to filmiku najpóźniej do godz. 18:00 na wskazany adres e-mail uczeń może uzyskać odpowiednio

  • za I miejsce + 20 pkt

  • za II miejsce + 15 pkt

  • za III miejsce + 10 pkt

  • za miejsca od IV + 5 pkt

- biorąc udział w konkurencjach sportowych uczeń zobowiązany jest w porozumieniu z rodzicami wybrać bezpieczne miejsce do ćwiczeń i ćwiczyć pod okiem osoby dorosłej

- wszyscy uczestnicy rywalizacji zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z regulaminem i do jego przestrzegania

- w kwestiach nieprzewidzianych w regulaminie, głos rozstrzygający należy do organizatora

Podkategorie

Szukaj

 bip  button mkssokolorzesze 71491 kuratorium  logo razem  unicef