Dnia 30.01.2019r. (środa) odbędą się spotkania z rodzicami:
- o godz. 17:30 spotkanie ogólne na sali gimnastycznej; prelekcja Pedagoga szkolnego związana z udziałem szkoły w ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej "Bądźmy poszukiwaczami autorytetu" na temat: "Jak poznać prawdziwy autorytet",
- bezpośrednio po spotkaniu ogólnym odbędą się spotkania z wychowawcami klas 1-8.
Zapraszamy!

Informacja Organu Prowadzącego orzeskie szkoły podstawowe
dla rodziców/ opiekunów prawnych uczniów obecnych klas VI.

W związku z trzecim – ostatnim etapem reformy edukacji informujemy rodziców/opiekunów prawnych uczniów obecnych klas VI uczących się w orzeskich szkołach podstawowych o możliwości przeniesienia swojego dziecka w obwód szkoły odpowiedni z miejscem zamieszkania. Wnioski o przeniesienie ucznia można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły, do której aktualnie uczęszcza dziecko. Wypełniony wniosek z podpisami rodziców/opiekunów prawnych należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia 2019 r. Rodzice uczniów spoza obwodu danej szkoły mogą również zadeklarować przeniesienie dziecka
do innej orzeskiej podstawówki jednak decyzja o przyjęciu ucznia będzie podjęta przez Dyrektora danej szkoły, do której uczeń aplikuje i będzie uzupełnieniem liczby uczniów w tworzonym oddziale (nie może spowodować podziału oddziału klasowego). Organ prowadzący podejmie ostateczną decyzję o utworzeniu klas VII na rok szkolny 2019/2020 po analizie złożonych przez rodziców wniosków. Informacja o utworzeniu klas VII w szkołach SP1, SP3 oraz SP7 zostanie przekazana rodzicom najpóźniej do 08 lutego 2019r. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają Dyrektorzy szkół.

                                                                                               Z poważaniem

                                                                                               Sylwia Krawczyk

                                                                                               Naczelnik Wydziału Edukacji

Życzliwość – dlaczego warto być życzliwym?

Bądź życzliwy nie tylko w Dniu Życzliwości

Co to w ogóle jest życzliwość?

Uśmiech, ciepłe spojrzenie, kilka drobnych słów, niewymuszona grzeczność...

Słowo zapomniane, niedocenione, rzadko używane w sklepie, szkole, domu na ulicy...

Dlaczego warto to zmienić?

Dlaczego warto być życzliwym?

Życzliwość to życie w prawdzie i szczerości oraz szczęściu w stosunku do siebie i innych ludzi.

W tym wszystkim na pewno pomaga życzliwość.

Wystarczy jeden uśmiech, dobre słowo a czasami ustąpienie miejsca w autobusie. Wtedy robimy dobry uczynek, ale także ludzie nie patrzą na nas jak na kogoś, komu nie można zaufać będąc życzliwym zdobywamy zaufanie a przy okazji przyjaciół, nowe znajomości.

Przekonali się o tym bohaterowie przedstawienia przygotowanego przez nasze szkolne koło teatralne, które 21grudnia 2018r. miało okazję zaprezentować w tej świątecznej atmosferze swoje przesłanie wraz z ciepłymi bożonarodzeniowymi życzeniami.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Podkategorie

Szukaj

 bip  button mkssokolorzesze 71491 kuratorium  logo razem  unicef