Informacja dla rodziców o III etapie reformy systemu edukacji.

Reforma systemy edukacji etap III rok szkolny 2019/2020

Dyrektor szkoły informuje, że:

1. Przeniesienie dziecka w nowy obwód szkoły dotyczy uczniów, którzy w roku szkolnym 2019/2020 będą uczęszczać do klasy VII – obecne szóste klasy.

2. Deklarację  o przeniesieniu dziecka w nowy obwód szkoły należy złożyć najpóźniej do 25 stycznia 2019 roku w sekretariacie szkoły, do której
aktualnie uczęszcza uczeń.

3. Druk deklaracji można pobrać w sekretariacie szkoły od dnia 3 stycznia 2019 r.

4. Deklaracje o przeniesieniu ucznia w nowy obwód szkolny odbywać się będą według następującej zasady:

a) deklaracje rodziców uczniów, który zamieszkują w przynależnym obwodzie szkolnym – wszystkie deklaracje otrzymują pozytywną akceptację

b) decyzja Dyrektora szkoły o przyjęciu ucznia spoza obwodu danej szkoły tylko w przypadku wolnych miejsc w nowo utworzonym oddziale klasowym
(złożona deklaracja nie może powodować konieczności uruchomienia dodatkowego oddziału).

5. Informacja potwierdzająca uruchomienie oddziału klasowego w przekształcanej szkole jest uzależniona od liczby złożonych deklaracji.
Organ prowadzący zastrzega sobie prawo do decyzji negatywnej w przypadku małej liczby złożonych deklaracji. Ostateczna informacja dotycząca
uruchomienia oddziału zostanie przekazana przez szkołę rodzicom do końca marca 2019 r. po przeprowadzeniu analizy ilościowej.

6. Wykaz obwodów szkolnych zamieszczony jest na stronach internetowych szkół oraz dostępny jest w sekretariatach placówek.

Obwody szkół: http://www.sp9.orzesze.pl/images/CCF20180104_00002.pdf

 

Informacja dla rodziców dzieci 7-letnich.

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego informuje o konieczności dokonania przez rodziców/ opiekunów prawnych dzieci 7 – letnich pisemnego zgłoszenia dziecka
do klasy I obwodowej Szkoły Podstawowej  na rok szkolny 2019/2020. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 31 stycznia 2019 r.
Rodzice/opiekunowie prawni, którzy chcą zapisać dziecko do innej orzeskiej Szkoły Podstawowej niż szkoła obwodowa mają obowiązek złożenia dwóch równoległych pism:

  1. wniosek do szkoły obwodowej
  2. pismo ze wskazaniem orzeskiej Szkoły Podstawowej, do której chcieliby aby dziecko uczęszczało (składane w sekretariacie obwodowej szkoły)

Dzieci rodziców, którzy złożyli pismo wyrażające wolę rozpoczęcia edukacji przez ich dziecko w innej orzeskiej Szkole Podstawowej niż szkoła obwodowa będą podlegały rekrutacji na wolne miejsca zgodnie z ustalonymi przez Organ Prowadzący szkoły i przedszkola terminami rekrutacji. (szczegółowe informacje
o terminach rekrutacji do I klas szkól podstawowych znajduje się w Zarządzeniu nr VIII/5/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 7 stycznia 2019 r.) - tabela
w załączeniu.

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy zamierzają zapisać dziecko do Szkoły Podstawowej poza obszarem Gminy Orzesze proszeni są o zgłoszenie tego
w sekretariacie szkoły obwodowej lub w sekretariacie przedszkola, do którego uczęszcza aktualnie dziecko.

Wnioski do pisemnego zgłoszenia dziecka do obwodowej szkoły podstawowej można pobrać na stronie orzeskich szkół podstawowych i przedszkoli
lub w sekretariatach tych placówek.

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                          Sylwia Krawczyk

                                                                                                          Naczelnik Wydziału Edukacji

 

rekrutacja szkoła 1920

 

 

Już po raz siedemnasty Biuro Świętego Mikołaja w Mikołowie otwiera swoje podwoje dla wszystkich chcących pomagać. 
W tym roku poszerza swoją działalność o kolejne miasto powiatu mikołowskiego.  Akcja odbywa się zawsze w grudniu, a jej celem jest wsparcie osób potrzebujących. W tym roku nasza szkoła również postanowiła przyłączyć się do tej zbiórki. Prosimy rodziców oraz uczniów o aktywne włączenie się w zbiórkę-przyda się każda pomoc.

Darem mogą być rzeczy nowe, ale także używane, jak zabawki, ubrania, artykuły szkolne, środki czystości, produkty spożywcze i inne rzeczy, które są w bardzo dobrym stanie i mogą posłużyć innymWszystkie dary można będzie składać 
w specjalnie oznaczonym koszu znajdującym się przy oddziale przedszkolnym
.

 Z okazji Mikołajek klasy I- III były na wspaniałym musicalu pt. "Zorro" w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.

Spektakl z morałem opowiadał o szlachetnym bohaterze Zorro. W każdych czasach, dobrych i złych, w czasach szarych, już zapomnianych i tych dzisiejszych – kolorowych i zabieganych, ludzie tęsknią za swoim SUPERBOHATEREM. Tak było, jest i będzie. I jak mówi treść piosenki ze spektaklu, każdy może być takim Zorro. 

                                        Zorro, ZorroI                                                                                                                                                                       
                              Ty także Zorro możesz być
                                   Zorro, Zorro
                                    I ty, i ty, i każdy widz!
                                         Zorro, Zorro
                             Wystarczy tylko żebyś był
                                  Odważny, sprawiedliwy
                                   I chciał ze wszystkich sił! 

 

ZORRO Teatr Rozrywki

2 grudnia 2018r. przy współudziale Rady Rodziców odbył się w naszej szkole Kiermasz Bożonarodzeniowy. Klasy I-III przedstawiły Jasełka, przedszkolaki zatańczyły, a uczniowie klas starszych zaśpiewali piękne piosenki bożonarodzeniowe.

 Zapraszamy do galerii zdjęć.

Podkategorie

Szukaj

 bip  button mkssokolorzesze 71491 kuratorium  logo razem  unicef