google-site-verification=dr6vXmcTrXOYiwwmPXlUe6sGJIpgaufllIOs4qm9r1U

Przeczytaj nim przyjdziesz do Urzędu! 

W trosce o zdrowie mieszkańców ograniczona zostaje dostępność Urzędu Miejskiego w Orzeszu

Szanowni Państwo,

w związku z działaniami podejmowanymi na terenie kraju celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 Burmistrz Miasta Orzesze zawiadamia o tymczasowym ograniczeniu dostępności Urzędu Miejskiego dla klientów.

Zgodnie z przyjętymi wytycznymi apelujemy, aby kontakty
z pracownikami Urzędu odbywały się tylko i wyłącznie poprzez korespondencję tradycyjną, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

W wyjątkowych, ściśle określonych i ograniczonych do niezbędnego minimum sytuacjach kontakt osobisty z pracownikami Urzędu będzie możliwy po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty/spotkania pod wskazanymi poniżej numerami telefonów.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją prosimy również
o bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu.

Spis telefonów:

Nazwa komórki Nr telefonu
Sekretariat 323248800
Sekretarz Miasta 323248817
Skarbnik Miasta 323248803
Wydział Inwestycji i Remontów

323248816

Wydział Rozwoju i Zamówień Publicznych 323248819
Wydział Komunalny 323248810, 323248813
Wydział Edukacji 323248851
Wydział Finansowy
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Odpadów Komunalnych

323248814, 323248815, 323248821

323248829 (gospodarka odpadami)

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych 323248818
Referat Spraw Obywatelskich (meldunki, dowody osobiste) 323248806, 323248807
Referat Finansowy ds. Wymiarów, Opłat i Podatków Lokalnych 323248808, 323248809
Referat Finansowy ds. Budżetowych 323248837, 323248805, 323248827
Referat ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego 323248822, 323248830
Referat Świadczeń Rodzinnych 323248812
Referat Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji  323248823
Kadry 323248828
Biuro Rady Miejskiej 323248825
Biuro Realizacji Projektów 323248831
Inspektor Ochrony Danych 323248806
Urząd Stanu Cywilnego 323248811
Archiwum 323248825
FAX 323248826
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 322213412
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 322215520
Miejski Ośrodek Kultury 322215329
Miejska Bibliotek Publiczna 322215526

Szukaj

 bip  button mkssokolorzesze 71491 kuratorium  logo razem  unicef