REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów
do I klas publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Orzesze na rok szkolny 2019/2020

Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 05.08.2019r. – 09.08.2019r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 12.08.2019r. – 14.08.2019r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 19.08.2019r. o godz. 14:00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 20.08.2019r. – 22.08.2019r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 23.08.2019r. o godz. 14:00

Karta zapisu do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

System naboru: http://slaskie.edu.com.pl 

- Zasady rekrutacji uczniów do szkół - ulotka
- Prezentacja rekrutacja


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deklaracja o kontynuacji edukacji w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2019/2020

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020

Szukaj

 bip  button mkssokolorzesze 71491 kuratorium  logo razem  unicef