google-site-verification=dr6vXmcTrXOYiwwmPXlUe6sGJIpgaufllIOs4qm9r1U

W dniach od 18 do 29 stycznia 2021r. Zgodnie z zarządzeniem burmistrza miasta nr VIII/274/2020 ogłoszona jest rekrutacja do oddziału przedszkolnego. We wskazanym  terminie należy złożyć w sekretariacie wypełniony „wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego” wraz z wymaganymi dokumentami. Wniosek i załączniki należy pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej. Prosimy zapoznać się z regulaminem rekrutacji zamieszczonym na stronie i tablicy ogłoszeń w oddziale przedszkolnym. Zobowiązuje się rodziców kandydatów do zapoznania się z zarządzeniem burmistrza miasta w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego z dnia 22 grudnia 2020r. I stosowanie się do tego harmonogramu oraz uchwałą rady miasta Orzesze z dnia 10 grudnia 2020r. Nr XXVII/327/20.

Złożenie wniosku należy poświadczyć  datą i podpisem w „rejestrze złożonych wniosków” w sekretariacie szkoły.

Regulamin i wniosek

Terminy

 

 

ZARZĄDZENIE NR VIII/274/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE Z DNIA 22 GRUDNIA 2020R. W SPRAWIE USTALENIA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 HARMONOGRAMU CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ORZESZE

Termin postepowania rekrutacyjnego:

terminy rekrutacja2021...................................................................................................................................................................................................................................

 

 DEKLARACJA O KONTYNUACJI PRZEDSZKOLNEJ NA ROK 2021/2022

 ................................................................................................................................................................................................................

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020-2021

Dokumenty dla  rodziców,  którym wskazano  dodatkowy oddział w SP 9.

Pobierz dokument!

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021


INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
NA TEMAT REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

           

            Wydział Edukacji przy Urzędzie Miasta Orzesze informuje, że rekrutacja do orzeskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się w terminie od 13 do 31 stycznia 2020r.

W rekrutacji mogą brać udział dzieci z roczników 2014 - 2017.

         Jednocześnie Rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkoli w obecnym roku szkolnym przypominamy o konieczności złożenia w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza, deklaracji woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w tymże przedszkolu. Deklaracje można pobrać u nauczycieli przedszkola lub w sekretariacie. Deklarację należy złożyć w terminie od 2 do 10 stycznia 2020r.

Nie złożenie deklaracji w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

Lp. Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 13 styczeń 2020 r. - 31styczeń 2020 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust.7 ustawy.

3 luty 2020 r. - 16 luty 2020 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 17 luty 2020 r. o godz. 10.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 17 luty 2020 r. – 21 luty 2020 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 24 luty 2020 r. o godz. 10.00
6. Pisemne poinformowanie rodziców kandydatów nieprzyjętych o wyznaczonym przez organ prowadzący przedszkolu/oddziale przedszkolnym. 09- 13 marzec2020r.
7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

16 marzec 2020r. - 20.03.2020r.

8.

Podanie do publicznej wiadomości, listy kandydatów przyjętych do wyznaczonego przedszkola/oddziału przedszkolnego. 27.03.2020r.
 
 

ZASADY REKRUTACJI

 ZARZĄDZENIE NR VIII/1/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

....................................................................................................................................................................................................................................................

 REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów
do I klas publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Orzesze na rok szkolny 2019/2020

Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 05.08.2019r. – 09.08.2019r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 12.08.2019r. – 14.08.2019r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 19.08.2019r. o godz. 14:00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 20.08.2019r. – 22.08.2019r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 23.08.2019r. o godz. 14:00

Karta zapisu do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

System naboru: http://slaskie.edu.com.pl 

- Zasady rekrutacji uczniów do szkół - ulotka
- Prezentacja rekrutacja


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deklaracja o kontynuacji edukacji w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2019/2020

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020

Szukaj

 bip  button mkssokolorzesze 71491 kuratorium  logo razem  unicef