google-site-verification=dr6vXmcTrXOYiwwmPXlUe6sGJIpgaufllIOs4qm9r1U
RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 
W ORZESZU- ZGONIU

Imię i nazwisko nauczyciela

       wychowawca

nauczany przedmiot

mgr Barbara Grabowska

p. o. dyrektor

wychowawca świetlicy

mgr Małgorzata Baron

plastyka

wychowawca świetlicy

mgr Mirella Kiecka 

grupa 5-6 latki

wychowanie przedszkolne

mgr Jolanta Trybus

           kl. I

edukacja wczesnoszkolna

wychowanie do życia w rodzinie

oligofrenopedagog - zaj. rewalidacyjne

 

mgr inż. Anna Markiton

 

kl. VI

informatyka

matematyka

 mgr Maria Łyp

religia

mgr Katarzyna Mach-Gorzawska

fizyka

chemia

matematyka

mgr Izabela Niczyporuk 

biologia

mgr Aneta Nowak

język niemiecki

mgr Joanna Kret           kl. IV

język polski

historia

geografia

wiedza o społeczeństwie

mgr Anna Paszek

kl. III

edukacja wczesnoszkolna

mgr Mirosława Bojdoł

Przyroda

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Anna Piksa 

 

biblioteka

pedagog szkolny

doradztwo zawodowe

wychowanie przedszkolne

mgr Ewa Skabek


kl. II

edukacja wczesnoszkolna 

logopeda

Dorota Rygulska

wychowanie przedszkolne

mgr Edyta Kasprzak

wychowawca świetlicy

psycholog

Magdalena Wysokińska

 grupa 4-5 latkiwychowanie przedszkolne

mgr Aleksandra Wiechuła

       kl. VIII

język polski

historia

mgr Agata Smołuch 

kl. VII

wychowanie fizyczne

mgr Justyna Sosna

    

muzyka

mgr Karina Kret

 grupa 3  latki

wychowanie przedszkolne

zajęcia rewalidacyjne - oligofrenopedagog

mgr Danuta Zabłocka

   kl. V

język angielski

mgr Sonia Walus-Sier

zajęcia rewalidacyjne - surdopedagog

Szukaj

 bip  button mkssokolorzesze 71491 kuratorium  logo razem  unicef