RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 
W ORZESZU- ZGONIU
 
 

Imię i nazwisko nauczyciela

       wychowawca

nauczany przedmiot

mgr Jolanta Trybus

dyrektor

edukacja wczesnoszkolna

zajęcia rewalidacyjne - oligofrenopedagog

mgr Małgorzata Baron

 

plastyka
informatyka

wychowawca świetlicy

mgr Mirella Kiecka 

grupa 5-6 latki

wychowanie przedszkolne

mgr Danuta Stolfik


mgr Mirosława Leja

 

 

matematyka

mgr Ewa Kukla

 

geografia

mgr inż. Maria Łukaszczyk-Huczała


mgr Joanna Kret


kl. IV

matematyka

chemia


język polski
historia
zajęcia rewalidacyjne - tyflopedagog

mgr Maria Łyp


mgr Jolanta Musioł


mgr Edward Szywacz

 

 

religia

mgr Katarzyna Mach-Gorzawska

 

fizyka

chemia

mgr Aleksandra Grychtoł

 

psycholog

mgr inż. Anna Markiton 

 

informatyka, zajęcia komputerowe

wychowawca świetlicy

mgr Daria Mueller

 

przyroda

biologia

mgr Aneta Nowak

 

język niemiecki

wychowawca świetlicy

mgr Anna Paszek


mgr Eugenia Krzyż

kl. I

 

edukacja wczesnoszkolna

mgr Michał Pietryja

 

wychowawca świetlicy

mgr Anna Piksa 

 kl. VII

biblioteka

pedagog szkolny

język polski

doradztwo zawodowe

mgr inż. Anna Pisulamgr Adam Rygułakl. V
I

 

technika, zajęcia techniczne

informatyka, zajęcia komputerowe

matematyka, wychowawca świetlicy


technika, zajęcia techniczne
informatyka, zajęcia komputerowe

mgr Joanna Płonka

 

wychowanie przedszkolne

mgr Elżbieta Rosiak

kl. II

edukacja wczesnoszkolna
wychowanie przedszkolne

mgr Elżbieta Remer


mgr Katarzyna Małecka

 wychowanie przedszkolne

mgr Ewa Skabek

kl. III

edukacja wczesnoszkolna 

logopeda

mgr Agata Smołuch 

kl. V

wychowanie fizyczne

wychowawca świetlicy

mgr Justyna Sosna

 

muzyka

mgr Karina Stawowska

 grupa 3, 4, 5 latki

wychowanie przedszkolne

zajęcia rewalidacyjne - oligofrenopedagog

mgr Arkadiusz Szymura

 

wychowanie do życia w rodzinie

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Sonia Walus-Sier

 

wiedza o społeczeństwie

zajęcia rewalidacyjne - surdopedagog

mgr Aleksandra Wiechuła

 

język polski

historia

mgr Danuta Zabłocka

kl. VIII

język angielski

Szukaj

 bip  button mkssokolorzesze 71491 kuratorium  logo razem  unicef