Realizowane projekty:

1. Od listopada 2018r. realizujemy projekt "Moje miasto bez elektrośmieci". Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za włączenie się do zbiórki elektrośmieci.

2. Od stycznia br. nasi uczniowie biorą udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu unijnego Uniwersytet młodego odkrywcy „Młody da Vinci”.

3. W kwietniu br. zostało oddane do użytku boisko wielofunkcyjne. Zapraszamy do korzystania z nowego obiektu sportowego naszej szkoły.

4. W maju br. na terenie szkoły rozpoczęliśmy kolejny etap organizacji terenu edukacyjno-rekreacyjnego, jakim jest budowa nowego placu zabaw. Plac zabaw finansowany jest z Funduszu Sołeckiego i środków finansowych Stowarzyszenia Razem=Łatwiej. Bardzo serdecznie dziękujęmy wszystkim za zaangażowanie, otrzymane wsparcie i pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

5. Od 21 czerwca br. rozpoczynamy realizację projektu "Zielona pracownia 2019" - "Strefa Młodego Badacza". Zielona pracownia "Strefa Młodego Badacza" jest finansowana ze środków jakie szkoła pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach przystępując do konkursów "Zielona Pracownia-Projekt 2019" i "Zielona Pracownia 2019"
oraz z budżetu szkoły.

6. Niebawem przystąpimy do realizacji kolejnego unijnego projektu "Młodzi interaktywni Orzeszanie II", dzięki któremu zostanie utworzona 
w naszej szkole pracownia matematyczna, przyrodnicza.

 

I. Projekty zakończone:

Książki naszych marzeń,

Narodowy program rozwoju czytelnictwa,

Szkolny Klub Odkrywców FRAKTALKI – Program realizowany we współpracy z Centrum Kopernika,

Wiarygodna szkoła,

Zielona pracownia,

Aktywna tablica,

Dodatkowe zajęcia języka angielskiego dla chętnych uczniów,

Wyjazdy na basen z nauką pływania,

Dodatkowe zajęcia muzyczne, schola,

Szlachetna paczka.

II. Cykliczne:

Miejskie projekty/konkursy ekologiczne,

Szkoła bez przemocy,

Klub bezpiecznego Puchatka,

Bezpieczny powiat, bezpieczne miasto,

Szklanka mleka,

Europejski program „Owoce w szkole”,

Zachowaj trzeźwy umysł,

Współpraca z UNICEF,

Działalność wolontariatu,

Jem zdrowo, Dzień Zdrowego Śniadania,

Tydzień profilaktyki,

Tydzień Życzliwości,

Organizacja półkolonii letnich.

III. Przygotowywane:

Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL,

Uniwersytet młodego odkrywcy „Młody da Vinci” – Projekt unijny przygotowywany we współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas,

Edukacyjny projekt unijny mający na celu organizację zajęć dla uczniów oraz wzbogacenie szkoły w pracownię przyrodniczą i matematyczną,

Moje miasto bez elektrośmieci.

Szukaj

 bip  button mkssokolorzesze 71491 kuratorium  logo razem  unicef