Godziny pracy świetlicy szkolnej

w roku szkolnym 2019/2020

6.30- 16.30