Statut Szkoły Podstawowej nr 9 w Orzeszu

 PROCEDURY POSTĘPOWANIA W TRUDNYCH SYTUACJACH 

 

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2019/2020:

Zgłoszenie szkody

Jak zgłosić szkodę - ubezpieczenie

ulotka

OWU NNW Szkolne IV RODO