google-site-verification=dr6vXmcTrXOYiwwmPXlUe6sGJIpgaufllIOs4qm9r1U

Aktualne informacje o naszej szkole oraz oddziałach przedszkolnych

znajdują się na portalu miasta Orzesze

orzesze.pl

Szanowni Uczniowie klasy VIII, Szanowni Rodzice
Śląska Kurator Oświaty p.Urszula Bauer, określiła terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych na r.szk. 2022/23.

Szczegółowe informacje:

https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/01/zalacznik-nr-1.pdf

SYSTEM ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH :

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

Dla zainteresowanych:

Postępowanie  rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

(Tu znajdują się informacje o sposobie przeliczania ocen na punkty oraz wyników egzaminu ósmoklasisty)

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/postepowanie-rekrutacyjne-na-rok-szkolny-2022-2023-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid-19/

 

 

Podkategorie

Szukaj

 bip  button mkssokolorzesze 71491 kuratorium  logo razem  unicef